Välkommen till oss!

Här är ett litet urval av våra aktiviteter i kyrkan. För mer se Kalendern, Aktuellt eller under Mötesplatser.

november 2020 I november kom folkhälsomyndigheten med nya skärpta råd om att avstå offentliga samlingar och endst göra nödvändiga besök i till exempel livsmedelsbutiker, apotek och så vidare. Equmeniakyrkan centralt har information om detta här:
Johannebergs Equmeniakyrka har därför bestämt att endast sända gudstjänsterna framöver online. Övriga samlingar ställs in.
Ta hand om er!
Hösten 2020 Johannebergs Equmeniakyrka har sen i våras pausat flertalet av våra aktiviteter och samlingar, så även nu till hösten. De aktiviteter som kommer att genomföras - planeras på bästa sätt för att det inte ska ske någon smittspridning (Covid). Vi är cirka 30 deltagare på plats vilket ger stort mellanrum i bänkarna, resten bjuds in till gudstjänsten via facebook live. Aktiviteter som också kommer att finnas under hösten är gång på gång, Barnrytmik och Onsdagsgruppen. BAKGRUND Från och med söndagen den 29 mars 2020 är allmänna och offentliga samlingar med mer än 50 personer förbjudna. Det inkluderar därmed gudstjänster. Johannebergs Equmeniakyrka noterade att besöksantalet sjunkit till under 50 personer redan innan påbudet kom. Och med det låga antalet besökare finns fortsatt god möjlighet att hålla avstånd i kyrkbänkar och entré även vid fortsatt fysika träffar. Medverkar gör i största möjliga mån endast församlingsmedlemmar och som alternativ livestreamas gudstjänster via kyrkans facebook. Det gör att gudstjänster kan komma att ändras och utformas annorlunda på kort varsel utifrån söndagens förutsättningar. Styrelsen fortsätter att hålla sig uppdaterad och läget kan komma att ändras på kort varsel framöver. Andra sätt att hålla dig uppdaterad är på Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan nationellt. Risken för spridning av Covid-19 är satt till en mycket hög risknivå, så vi uppmanar alla med symptom på förkylning, feber eller luftvägsinfektion, även lindriga, att hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar. Vid besök i kyrkan har vi två toaletter där du kan tvätta och hansprita händerna. Du kan hälsa på personen brevid med ord, men undvika att ta i hand. Vi sitter med så stort mellanrum i bänkarna som möjligt. Läget kommer säkerligen förändras framöver och fram tills dess finns flera råd att följa:
  • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
För mer information se krisinformation.se
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen.
— Sveriges Kristna Råd