Välkommen till oss!

Här är ett litet urval av våra aktiviteter i kyrkan. För mer se Kalendern, Aktuellt eller under Mötesplatser.
Från och med söndagen den 29 mars är allmänna och offentliga samlingar med mer än 50 personer förbjudna. Det inkluderar därmed gudstjänster. Johannebergs Equmeniakyrka respekterar beslutet men har noterat att besökarantalet varit lågt de senaste söndagarna och ser därför inte att antalet kommer att överstigas nu på  söndagens gudstjänst den 29:e mars. Styrelsen kommer träffas i veckan för vidare diskussion och beslut. Johannebergs Equmeniakyrka har beslutat att under resterande månaden mars endast fira gudstjänst - utan kyrkkaffe. Det betyder att aktiviteter som gång på gång, onsdagsträffen, barnrytmik, Andakt i fastan med mera, gör en paus. Styrelsen håller sig uppdaterad och då läget hela tiden uppdateras kan läget komma att ändas inom kort. Andra sätt att hålla dig uppdaterad är på Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan nationellt. Risken för spridning av Covid-19 är satt till en mycket hög risknivå, så vi uppmanar alla med symptom på förkylning, feber eller luftvägsinfektion, även lindriga, att hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar. Vid besök i kyrkan har vi två toaletter där du kan tvätta händerna. Du kan hälsa på personen brevid med ord, men undvika att ta i hand. För moment som nattvarden avstår vi från att dricka direkt ur bägaren och doppar istället brödet, utan att fingrarna doppas i vinet. Du kan även välja att endast få orden ”Kristi blod för dig utgjutet” uttalade, utan att doppa brödet i vinet. De som delar ut nattvarden kommer vara extra noga med sin handhygien. Läget kommer säkerligen förändras framöver och fram tills dess finns flera råd att följa:
  • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
För mer information se krisinformation.se
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen.
— Sveriges Kristna Råd