Välkommen till oss!

Här är ett litet urval av våra aktiviteter i kyrkan. För mer se Kalendern, Aktuellt eller under Mötesplatser.
Johannebergs Equmeniakyrka firar för närvarande endast gudstjänst - utan kyrkfika med kaffeservering efteråt. Det betyder att aktiviteter som gång på gång, onsdagsträffen, barnrytmik, Andakt i fastan med mera, gör en paus. Från och med söndagen den 29 mars är allmänna och offentliga samlingar med mer än 50 personer förbjudna. Det inkluderar därmed gudstjänster. Johannebergs Equmeniakyrka respekterar beslutet men har noterat att besökarantalet varit långt under 50 personer de senaste söndagarna, och ser därför inte att antalet kommer att överstigas. Styrelsen fortsätter att hålla sig uppdaterad och läget kan komma att ändras på kort varsel framöver. Andra sätt att hålla dig uppdaterad är på Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan nationellt. Risken för spridning av Covid-19 är satt till en mycket hög risknivå, så vi uppmanar alla med symptom på förkylning, feber eller luftvägsinfektion, även lindriga, att hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar. Vid besök i kyrkan har vi två toaletter där du kan tvätta händerna. Du kan hälsa på personen brevid med ord, men undvika att ta i hand. Vi sitter med så stort mellanrum i bänkarna som möjligt. Läget kommer säkerligen förändras framöver och fram tills dess finns flera råd att följa:
  • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
För mer information se krisinformation.se
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen.
— Sveriges Kristna Råd
nature-flowers-pattern-circle

Sommarlov

Johannebergs Equmeniakyrka tar sommarlov och vi syns igen till första gudstjänsten 16 augusti. I skivandets stund kommer gudstjänsterna både bli fysiska samlingar och livesändningar, så som vi gjort under våren. Välkommen tillbaka då!

tripod2

Se våra gudstjänster

Vi sänder flertalet av våra gudstjänster live via facebook och om det finns möjlighet lägger vi även upp dem på youtube i efterhand. Tipsa gärna de ni vet inte har möjlighet att besöka kyrkan just nu! Vi använder endast mobiltelefon, så kvalitén kan variera på bild och ljud. Med respekt för medverkandes önskan kan vissa moment utebli i sändningen, samt att videorna plockas bort efter 2-3 veckor.