Johannebergs Equmeniakyrka

Söndagens tema: Heliga flerfaldighet

Välkommen till söndagens gudstjänst ”Heliga flerfaldighet – en regnbågsgudstjänst”. Denna gudstjänst är en del av kyrkornas utbud under HBTQ-festivalen som pågår i Göteborg.

Söndagens tema: Ande och eld

Pingsten är Andens stora helg. Vi talar mer om Gud och Jesus än Anden vanligtvis. Kanske för att Anden inte är så konkret, hon är närvaro, gemenskap, känsla, samhörighet – allt det där som inte är så lätt att förklara. I söndagens gudstjänst för barn och vuxna funderar vi på hur bilden: ELD bekskriver vem Anden är. Hon bjuder oss värme, ljus, samvete, rening och färg. Välkomna!

Söndagens tema: Hjälparen kommer!!

    HJÄLP! Ja, hjälp är något vi alla behöver. När Jesus skall berätta om Anden som skall komma, kallar han henne HJÄLPAREN! Vad kan Hjälparen betyda för oss?
    Välkommen på gudstjänst!

Temagudstjänst: bönens olika rum

Välkommen till en gudstjänst om bönens olika ansikten. Församlingsstyrelse har haft en samtalsdag kring bönen och delar nu med sig av texter, bilder, sånger och rum för bön. Vi vänder oss uppåt, inåt och utåt när vi funderar över några aspekter av bönen.

Söndagenstema: Rytm, riktning, resesällskap.

Välkommen på en gudstjänst om att växa i tro. Vad kan ge vår kristna tro hållbarhet och bärkraft mitt i livet? Åke Andreasson, mölndalsbo, läkare, medlem i Bifrostkyrkan delar med sig tankar kring orden: Rytm, riktning, resesällskap.

Välkommen på söndag

Kl. 11 Gudstjänst om den gode herden. Sjukhuspastor Nina Holgersson predikar och berättar om hur det är att jobba utanför kyrkans väggar. Det blir insamling till Missionskyrkans mission i Sverige.

Kl 18 Musikteatergruppen KorsÅtvärs ger den sceniska konserten En stund på jorden. Vi möter tre människors olika vardagsliv och deras längtan efter bekräftelse och kärlek. Medverkande: Karin Lindahl, Ida Eriksson och Markus Gustavsson.

Var med och bidra till fotoutställning!

Vi vill uppmuntra så många som möjligt i alla åldrar att delta i vår Bibel- och foto- utställning i maj och juni.
Gör så här: Leta fram ett foto du tagit och gillar, leta sedan upp ett bibelord du tycker hör ihop med fotot.
Eller så här: Välj ett bibelord och ta ett foto som på något sätt belyser bibelordet.
Senaste inlämning onsdag 2 maj 18:30

Vernissage i samband med SMUs vårfest lördag 5 maj.

PÅSK I JOHANNEBERG

Välkommen till påskens gudstjänster i Johanneberg. Följ med i påskdramat som ständigt pågår! Påsken är kristendomens födelse.

”Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner.
Ingen enda väntar möta honom mer.
Kärleken når långt bortom död och grav.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och dröj hos oss kvar.

Han var vetekornet, låg i jordens djup.
Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu.
Aldrig en sol har lyst så stark och klar.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och dröj hos oss kvar.”

(Anders Frostenson, Psalmer och Sånger 204)

Arkiv

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved

X