Johannebergs Equmeniakyrka

Föreläsning av KG Hammar & samtalsgrupp kring hans bok

slappfangelosscoverTisdagen den 26 januari är alla välkomna att lyssna till KG Hammar i Johannebergs Equmeniakyrka! Kristna humanister anordnar ännu en tisdagskväll med föredrag och samtal, där temat denna kväll är ”Hur hör gudsbild, bibelsyn och fred ihop?” med start kl 18:30.

Två dagar senare, torsdagen den 28:e, är ni som vill välkomna med på vår nya samtalsgrupp kring KG Hammars bok ”Släpp fången loss”! Vi har tagit hem ett antal böcker som du kan få köpa till ett reducerat pris.

Är du intresserad meddela gärna Carin, vår pastor, så vi vet ungefär hur många vi blir. Antingen muntligt eller via e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se.
För den som vill stanna efter samtalsgruppen kommer det vid varje tillfälle att vara en nattvardsandakt kl 20:30. välkomna!

Fundera i fastan

Kyrkan har sen lång tid tillbaka haft särskilda fasteperioder. Det finns flera skäl att fasta och flera sätt att göra det på. I grund och botten handlar det om att tillfälligt avstå något yttre, dels för de människors skull som ofrivilligt får avstå livets nödtorft och dels för att få mer utrymme att se inåt. I anknytning till denna tradition vill vi tillsammans med andra församlingar i vår läsa Bibeln och be med hjälp av häftet Böner & Blad som tagits fram av vårt kyrkosamfund Gemensam Framtid. Vi kommer att använda det här materialet som utgångspunkt och inspiration för enskilda, gruppsamtal och gudstjänster. Se mer information i kalendariet och i foldern Bibel och bön.

Bibel och bön

Vad är Bibeln? Vad kan bön vara? För just oss, just nu? Det vill vi utforska tillsammans i Johannebergs missionskyrka 2012. I foldern kan du läsa om några av de saker som händer under våren, till exempel fastesatsningen Böner och Blad, temagudstjänst, fotoutställning m.m. Kom och var med!
Läs mer i foldern här!

Arkiv

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved

X