Johannebergs Equmeniakyrka

Fundera i fastan

Kyrkan har sen lång tid tillbaka haft särskilda fasteperioder. Det finns flera skäl att fasta och flera sätt att göra det på. I grund och botten handlar det om att tillfälligt avstå något yttre, dels för de människors skull som ofrivilligt får avstå livets nödtorft och dels för att få mer utrymme att se inåt. I anknytning till denna tradition vill vi tillsammans med andra församlingar i vår läsa Bibeln och be med hjälp av häftet Böner & Blad som tagits fram av vårt kyrkosamfund Gemensam Framtid. Vi kommer att använda det här materialet som utgångspunkt och inspiration för enskilda, gruppsamtal och gudstjänster. Se mer information i kalendariet och i foldern Bibel och bön.

Arkiv

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved