Johannebergs Equmeniakyrka

Kalender

Visa programpunkter för

December

15Lördag10:00Scout
16Söndag11:00Gudstjänst
Julgudstjänst för barn & vuxna. Carin Folkesson. Gudstjänstledare Anna Orrebrand. Konfirmander. Musik Helena & Astrid Liljeqvist, Alice Lindén. Organist Eva Kaså
23Söndag
Obs! Ingen gudstjänst. Välkomna den 24 december!
24Måndag11:00Gudstjänst
Vi sjunger julens sånger och samlas kring krubban. Carin Folkesson. Organist: Staffan Skarrie
30Söndag11:00Gudstjänst med nattvard
Carin Folkesson. Musik Linda Malmsten. Organist: Staffan Skarrie

Januari

6Söndag11:00Gudstjänst med trettondagsfest
Musik och organist: Anna Bylund. Krets 4. Carin Folkesson. Servering, sång & lekar.
13Söndag11:00Gudstjänst
Nina Holgersson. Musik Gabriella Myrén. Organist Gabriella Myrén.
16Onsdag18:00Språkcafe
17Torsdag18:00Mat & Prat
Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans.
19Lördag17:00Equmenias Vinterfest
20Söndag11:00Ekumenisk Gudstjänst i Johannebergskyrka
Obs ingen gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka.
23Onsdag12:00Onsdagsgruppen
"Upplevelser från en resa i Vietnam". Irma & Börje Kjellberg
23Onsdag18:00Språkcafé
27Söndag11:00Gudstjänst med nattvard.
Sofia Camnerin. Musik Magnus Sjölander, Peter Stöök. Kristoffer Wittlöv Stenman. Organist Karin Eriksson Jeanson. Efter kyrkkaffet föredrag och samtal med Sofia Camnerin.
29Tisdag18:00Film & Samtal
30Onsdag18:00Språkcafé
31Torsdag18:30Konfaförälderträff

Februari

1Fredag18:30Konfaövernattning
2LördagKonfaträff
3Söndag11:00Gudstjänst för barn och vuxna.
Carin Folkesson. Organist Gabriella Myrén.
3Söndag13:00Församlingsmöte
6Onsdag10:00Gång på gång
6Onsdag18:00Språkcafé
10Söndag11:00Gudstjänst
Bosse Parbring. In Trust Gospel. Organist Eva Kaså.
13Onsdag18:00Språkcafé
17Söndag11:00Gudstjänst
Pär Sandstedt. Organist Karin Eriksson Jeanson
19Tisdag18:00Mat & Prat
Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans.
20Onsdag12:00Onsdagsgruppen
"Sånger på insidan". Carin Åkesson
20Onsdag18:00Språkcafé
24Söndag11:00Gudstjänst med nattvard.
Carin Folkesson. Susanna Berger. Organist Thomas Darelid. RUG
24Söndag18:00Konsert
Musikkväll med Karin Lindahl, Kalle Annmo, Tobias Kjerstadius, Erik Annmo och Thomas Darelid.
27Onsdag18:00Språkcafé
28Torsdag18:00Film & Samtal

Mars

3Söndag11:00Gudstjänst
Carin Folkesson. Musik Sune Jeanson. Organist Eva Kaså Gudstjänstledarträff under kyrkkaffet.
6Onsdag10:00Gång på gång.
6Onsdag18:00Språkcafé
7Torsdag18:00Stillhet i fastan
Text, tankar & nattvard.
9Lördag18:00Internationell fest
Mat, musik, dans
10Söndag11:00Gudstjänst
Carin Folkesson. Musik Olle & Sara Björkman Hammander. Organist Karin Eriksson Jeanson
13Onsdag18:00Språkcafé
14Torsdag18:00Stillhet i fastan
Text, tankar & nattvard
17Söndag11:00Gudstjänst
Musik Leo Westlin. Organist Per Björkman.
19Tisdag18:00Mat & Prat
Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans.
20Onsdag12:00Onsdagsgruppen
"Bakom kulisserna på Göteborgsoperan". Erik Bilén. Studiebesök.
20Onsdag18:00Språkcafé
21Torsdag18:00Stillhet i fastan
Text, tankar & nattvard.
24Söndag11:00Gudstjänst
Carin Folkesson. Musik Kasper Skarrie. Organist Anna Bylund.
27Onsdag18:00Språkcafé
28Torsdag18:00Stillhet i fastan
Text, tankar & nattvard
31Söndag11:00Gudstjänst med nattvard
Carin Folkesson. Musik Anna-Maria Nordström. Organist Thomas Darelid. RUG.
31Söndag18:00Jazzkonsert
Anna Bylund m fl. Entré 100 kr.

April

3Onsdag10:00Gång på gång
3Onsdag18:00Språkcafé
4Torsdag18:00Stillhet i fastan
Text, tankar & nattvard.
7Söndag11:00Gudstjänst för barn och vuxna.
Carin Folkesson. Scouter. Organist: Karin Eriksson Jeanson
9Tisdag18:00Mat & Prat
Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans
10Onsdag18:00Språkcafé
11Torsdag18:00Stillhet i fastan
Text, tankar & nattvard.
14Söndag11:00Gudstjänst
Staffan Skarrie.

Maj

11LördagVårfest

 

 

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved