Kontakta oss

Pastor:
Carin Folkesson
tel. 0708-36 37 30
e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

Vice församlingsföreståndare:
Staffan Skarrie
e-mail: skarrie[]telia.com

Församlingens ordföranden:
(övriga frågor)
Karin Kåberger
e-mail: ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Equmenias (fd SMU) ordförande:
Christer Welander
e-mail: equmenia_ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Kassör:
Hans Bryntesson
e-mail: kassor@johannebergsequmeniakyrka.se

Förrättningar och medlemskap

Vi erbjuder förrättningar av olika slag; barnvälsignelse, dop, begravning och vigsel (oavsett sexuell läggning).
Vid frågor kring förrättningar eller medlemskap är du välkommen att kontakta vår pastor.

Behöver du prata med någon?

Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs Equmeniakyrka erbjuder enskilt samtal i tros- och livsfrågor. Pastorer har erfarenhet av att lyssna och samråda. Den absoluta tystnadsplikten är en självklarhet. Välkommen att boka tid för samtal hos pastsor Carin Folkesson tel: 0708-36 37 30 i allt som rör personlig rådgivning, själavård och bikt.

Adress och Giro

Kyrkans adress
Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

Församlingens Plusgiro 42 09 56-5
Församlingens Bankgiro 653-4267
Församlingens Swish-nr 123 589 73 50

Equmenia Johanneberg Bankgiro 151-0858
Equmenia Johanneberg Swish-nr 123 147 04 26

Lokalbokning
se information och kontakta vaktmästarna:
Ann-Marie Skarrie tel. 0768-65 54 99
Staffan Skarrie tel. 0702-23 18 05