Förrättningar

Vi erbjuder förrättningar av olika slag;
barnvälsignelse, dop,
vigsel oavsett sexuell läggning, begravning.

 

Vill du ha en förrättning i vår kyrka i centrala Göteborg är du välkommen att kontakta pastor Carin Folkesson

  • e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se