Samverkan

Johannebergs Equmeniakyrka är en del av Equmeniakyrkan som bildats av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan i Sverige. Diakonia är vår biståndsorganisation. Equmenia är vår nationella barn och ungdomsorganisation. Johannebergs Equmeniakyrka är en av huvudmännen för Räddningsmissionen i Göteborg. Här kan du läsa mer om vilka vi samverkar med och hur vårt arbete ser ut.