Diakonia

Diakonia är vår samfunds biståndsorganisation. De beskriver sig själva som:
”Vi arbetar för att alla människor ska få leva under värdiga förhållanden i en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom. Var med och hjälp oss att förändra orättvisa politiska, sociala och ekonomiska strukturer som hindrar människor från att leva ett värdigt liv.”

För att ta del av det allra senaste se: www.diakonia.se