Ekumenik

Som kyrka samarbetar vi med andra kyrkor och organisationer, både i Göteborg och nationellt.

Sjukhuskyrkan: I Göteborg finns sjukhuskyrkan både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset.

Kyrkan i Högskolorna: På Universitetet och Chalmers i Göteborg finns de så kallade studentprästerna och pastorn, som har till uppgift att finnas till för de studerande och personalen.

Göteborgs kristna sammarbetsråd: jobbar för att främja samarbetet mellan de olika kyrkorna och samfunden i Göteborg.

Sveriges kristna råd: (SKR) är ett nätverk i Sverige som arbetar med att länka samman de olika medlemskyrkorna och erbjuda mötesplater för idéer och stöd för ekumeniskt arbete.