Johannebergs Equmeniakyrka

Ekumenik

Som kyrka samarbetar vi med andra kyrkor och organisationer, både i Göteborg och nationellt.

Sjukhuskyrkan: I Göteborg finns sjukhuskyrkan både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset.

Kyrkan i Högskolorna: På Universitetet och Chalmers i Göteborg finns de så kallade studentprästerna och pastorn, som har till uppgift att finnas till för de studerande och personalen.

Göteborgs kristna sammarbetsråd: jobbar för att främja samarbetet mellan de olika kyrkorna och samfunden i Göteborg.

Sveriges kristna råd: (SKR) är ett nätverk i Sverige som arbetar med att länka samman de olika medlemskyrkorna och erbjuda mötesplater för idéer och stöd för ekumeniskt arbete.

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved

X