Fairtrade

fairtrade2016Hösten 2015 blev vi en kyrka för Fairtrade! Det vill säga vi arbetar för att sprida kunskap om Fairtrade och vi uppmuntrar varandra att använda så mycket Fairtrade-varor som möjligt i kyrkan, till exempel till ingredienser i kyrkfikat. Läs mer om Fairtrade-diplomeringen på kyrkaforfairtrade.org