Medlemsförsäkringar

Equmeniakyrkan har i samarbete med försäkringsförmedlaren Marsh AB och Gjensidige Försäkring skapat ett specifikt försäkringsprogram för Equmeniakyrkans medlemmar.
Gjensidige ett bra erbjudande som innebär att en del av premien går direkt tillbaka din kyrka – och indirekt till dig själv.
För mer information om försäkringarna som finns eller försäkringsförmedlaren  läs här