Räddningsmissionen

Johannebergs equmeniakyrka är en av huvudmännen för Räddningsmissionen i Göteborg. Räddningsmissionen arbetar med socialt arbete på kristen grund, efter sin vision att varjemänniska har rätt till ett värdigt liv. Läs mer om deras arbete på deras hemsida www.raddningsmissionen.se.