eldsjalsfesten_2016Fredagen den 14 oktober kl 19 firar vi att Diakonia fyller 50 år! Internationella gruppen bjuder in till en festlig kväll i Johannebergs Equmeniakryka med mat, inspiration, quiz, musik med Denis Sandino m fl. Anmälan dig till Catta på email: catta.soderholm@live.se senast onsdag den 12 oktober. Kostnad: Endast maten till självkostnadspris.diakonia