Johannebergs Equmeniakyrka

Gudstjänst & Söndagsskola

kyrkan dopfund och duvaVälkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss på söndagar kl 11.00. Efter gudstjänsten inbjuder vi till fortsatt gemenskap kring fikaborden.

Vissa söndagar inbjuder vi barnen till RUG , aktiviteter i och utanför vår kyrka parallellt med gudstjänsten. Parallellt med gudstjänsten. Några gånger per teminen är det gudstjänst för barn och vuxna.

I Johannebergs Equmeniakyrka arbetar vi aktivt med gudstjänsterna. Här söker vi olika uttryck för kristen tro. Vi önskar att gudstjänsten på något sätt skall vara tillgänglig för och beröra alla människor.

Gudstjänsterna handlar om hur mitt liv och min tro hör ihop, hur tron kan hjälpa mig att leva i min vardag. Gudstjänsten kan vara en kraftkälla, en inspirationskälla och en plats för utmaning och eftertanke. Gudstjänsten är en plats för andlig fördjupning och ett avstamp för att tjäna min medmänniska.

Gudstjänstens form och innehåll varierar, men vi försöker väva samman trådarna i en gudstjänst till en helhetsupplevelse. Genom aktuella teman formas sång, musik, berättelser, predikan, bibeltexter, böner, stillhet, tystnad, nattvard, kollekt, välsignelse, bilder och ljuständning. Olika språk och sinnen är viktigt för oss. Därför är det många personer utöver vår pastor som planerar och formar gudstjänsterna.

 

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved

X