Internationellt arbete & Fairtrade Kyrka

I församlingen finns en Internationell grupp som jobbar med Globala frågor. Vi stödjer framförallt Equmeniakyrkans internationella arbete, samt Diakonia.

fairtrade-logotypeHösten 2015 tog gruppen initiativet till att kyrkan blev Fairtrade-diplomerad.  Läs mer om Kyrka för fairtrade och kriterierna på kyrkaforfairtrade.org