Johannebergs Equmeniakyrka

Musik

I församlingen har vi stor variation av musikinslag under gudstjänsterna. Vi ser gärna att så många som möjligt, stora som små, proffs som amatörer, känner sig välkomna att medverka! Då och då har vi en projektkör för vuxna eller barnkör. Dessa bidrar med musik under gudstjänsterna. Information om terminens musikaktiviteter finns bland annat i kalendern.

psalmbokoorgelVi använder brukssånger

Som komplement till psalmboken använder vi även Brukssångerna som ges ut av Equmeniakyrkan. Brukssångerna är en stor samling nyskriven musik för olika grupper och olika tillfällen under kyrkoåret. Vill du veta mer om brukssångerna eller hur du kan bli abonnent, besök brukssanger.se


Projektkör till högtider

Under årets gång skapas vid ett antal tillfällen en projektkör. Det innebär ett bestämt antal körrep för sedan en konsert, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert.Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent. Om projektkör pågår finns mer information i kalendern eller på körsång.

Kontaktperson

Vill du vara med i något av detta eller har du idéer och tankar om musikverksamheten så hör gärna av dig till vår Pastor Carin så vidarebefodrar hon till musikrådet.

  •  e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

 

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved