Körsång

Allmän information

För dig som var med i projektet ”sånger som förändrar” blir det en repris av utvalda sånger på den Internationella gudstjänsten 26 november!

I Johannebergs Equmeniakyrka brukar vi under tonar_sjungerårets gång skapa olika projektkörer. Det innebär ett bestämt antal körrep och en framförande, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert.

Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent.

Exempel på tidigare projekt.

Under hösten 2017 hade vi rep och en körgudstjänst på temat Beatles möter Börje Ring.  Ett körprojekt med fem reptillfällen och körgudstjänst under ledning av Per Björkman.

Har du frågor kontakta vår Pastor Carin så vidarebefordrar hon till ansvarig i musikrådet. e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se