Johannebergs Equmeniakyrka

Körsång

Adventskören 2018

Välkommen att sjunga med i adventskören som sjunger upp på gudstjänsten, söndagen den 2 december. Vi repar vid fyra tillfällen tillsammans med vår körledare Anna Bylund. Anmäl dig gärna till ola.westlin@lerum.se och ange vilken stämma du helst vill sjunga! Vi repar 18:30 – 20:30, förslagsvis med en fruktstund i mitten när vi behöver paus.

  • Torsdagen 8 nov kl 18:30
  • Onsdag 14 nov kl 18;30
  • Onsdag 21 nov kl 18:30
  • Torsdag 29 nov 18:30
  • Söndagen 2 dec kl 9:00 (och uppsjungning kl 11)

 

Allmän information

I Johannebergs Equmeniakyrka brukar vi under årets gång skapa olika projektkörer. Det innebär ett bestämt antal körrep och en framförande, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert.

Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent.

Har du frågor kontakta vår Pastor Carin så vidarebefordrar hon till ansvarig i musikrådet. e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

 

 

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved