Körsång

Körgudstjänst Beatles möter Börje Ring

Söndagen den 29 oktober blir det körgudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka! Ett körprojekt med fem reptillfällen under ledning av Per Björkman.

Vi repar kl 19- ca 20:50 därefter fika.

  • Torsdagen 5/10
  • Måndagen 9/10
  • Tisdagen 17/10
  • Måndagen 23/10
  • Lördagen 28/10 10:00-14:00 Övning med komp
  • Söndagen 29/10 träffas vi 9:30

Noter delas ut vid första övningstillfället. Första gången finns fika ordnat, de andra tillfällena hjälps vi åt att dela på fikaansvaret.
Anmälan: Meddela gärna Ola Westlin att du kommer Ola.Westlin[]lerum.se

Gudstjänster med mer körmedverkan i höst

på den globala gudstjänsten 26 november,  kommer kören att medverka med bland annat ”sånger-som-förändrar”-låtar. Söndagen den 3 december blir det även adventssånger på adventsgudstjänsten. Information om övningstillfällen kommer inom kort.

 

Allmän information

För dig som var med i projektet ”sånger som förändrar” blir det en repris av utvalda sånger på den Internationella gudstjänsten 26 november!

I Johannebergs Equmeniakyrka brukar vi under tonar_sjungerårets gång skapa olika projektkörer. Det innebär ett bestämt antal körrep och en framförande, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert.

Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent.

Har du frågor kontakta vår Pastor Carin så vidarebefordrar hon till ansvarig i musikrådet. e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se