Johannebergs Equmeniakyrka

Körsång

Körprojekt våren 2019

Välkommen att sjunga med i vårens körprojekt på temat -Kärlek-! Vi repar vid fem tillfällen och sjunger upp på gudstjänsten den 5 maj.
Körledare är Rebecca Martinius och Jakob Skarrie.
Anmäl dig på lapp i kyrkan eller till skarrie@telia.com.
Varm välkomna!
Vi repar 18:30 – ca 20:15.

  • Måndag 1 april
  • Onsdag 10 april
  • Måndag 15 april
  • Onsdag 24 april
  • Torsdag 2 maj
  • (Gudstjänst söndag 5 maj )

Allmän information

I Johannebergs Equmeniakyrka brukar vi under årets gång skapa olika projektkörer. Det innebär ett bestämt antal körrep och en framförande, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert.

Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent.

Har du frågor kontakta vår Pastor Carin så vidarebefordrar hon till ansvarig i musikrådet. e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

 

 

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved

X