Johannebergs Equmeniakyrka

Stillhet i Fastan

Stillhet i fastan –  Torsdagsandakter i mars

Fastan, de 40 dagarna före påsk, har i den kristna traditionen varit en tid för stillhet och eftertanke. Ibland behöver vi pauser i vårt annars så stressiga liv. Därför vill vi erbjuda små stunder av paus under fastan.
Varje torsdag kl 18 kommer vi att ha en enkel andakt med textläsning, tankar, nattvard och bön.

Välkommen följande datum:
7 mars, 14 mars, 21 mars, 28mars, 4 april, 11 april, Skärtorsdag 18 april

Klimatfasta – Värna om Guds skapelse

Fastan kan även innebära att vi var och en funderar på om det är något vi kan avstå ifrån.

Equmeniakyrkan gör detta år en uppmaning till klimatfasta.
”Att fasta för klimatet är en symbolhandling, men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse”. Det vi kan tänka på är på vilka sätt vi reser, vad vi äter och vad vi handlar. På vilka sätt kan vi, i vårt vardagsliv, klimatfasta?

Läs mer om Equmeniakyrkans utmaning här

Gudstjänster i fastan

Gudstjänsterna under fastan kommer att utgå från kyrkoårets föreslagna teman och texter.
Men vi kommer även att lyfta fram de olika momenten och symbolerna i våra olika bönestationer.

10 mars Prövningens stund
17 mars Den kämpande tron
24 mars Marie Bebådelsedag
31 mars Livets bröd
7 april Försonaren
14 april Palmsöndagen

Välkommen till Johannebergs Equmeniakyrka!

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved

X