Studiecirklar & Samtalsgrupper

Mötet i den lilla gruppen ger oss rum att lära känna varandra och vidga våra vyer. Där får vi lyssna till andras tankar och dela våra egna. I mötet med varandra kan vi utmanas och växa. Välkommen med din anmälan till någon av våra grupper!

I höst händer detta:

  • Frälsarkransen
  • Bokcirkel kring Magnus Malms bok ” Samtidigt”
  • Lectio Divina
  • Inbjudan till Gudstjänstgrupp

Frälsarkransen

frälsarkransenEn väg till livsmod och tillit – Möt kristen tro med frälsarkransen.

Välkommen till en träffpunkt där du får möjlighet att fundera och diskutera livsfrågor tillsammans med andra. Den så kallade frälsarkransen, ett armband med pärlor, består av flera olika pärlor som betyder olika saker. Pärlorna blir en konkret hjälp att kunna samla sig och inte tappa bort det viktiga i en ofta stressad tillvaro.

Vi inleder kvällarna med en studs fika och småprat vid borden. Därefter introduceras kvällens pärla/pärlor, följt av samtal. Vid varje tillfälle kommer något slags skapande moment ingå innan vi avslutar med en andakt.

Martin Lönnebos Frälsarkransen har funnits i 20 år. En krans med 18 olikfärgade pärlor, som numera väldigt många människor bär kring sin handled och som blivit den moderna människans vägvisare på den inre resan. Du kan läsa mer om frälsarkransen på hemsidan.

Du som vill är välkommen en gång i månaden på torsdagar kl 18:30 följande datum: 21 september, 19 oktober & 30 november

Anmälan lämnas till Carin Folkesson, via mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se eller telefon: 0708-36 37 30.

Bokcirkel – ”Samtidigt” av Magnus Malm

Det livsnära samtalet pågår ständigt och varje termin möts vi till samtalskvällar då vi fördjupar oss i olika ämnen och frågeställningar gällande tro och liv, gärna utifrån en bok. I höst satsar vi på en bokcikel med fyra träffar kring Magnus Malm bok ”Samtidigt”.

De fyra träffarna är: Torsdag 12 oktober, Tisdag 24 oktober, Torsdag 9 november och Tisdag 21 november.

Gudstjänstgrupper och Temagudstjänster

Några söndagar varje år har vi så kallade temagudstjänster. De kan planeras av en intressegrupp i kyrkan som till exempel Internationella gruppen, eller så har vi ett sammanhängde tema över några söndagar. Våren 2016 var temat under tre söndagar i mars -”Nattvard”. Huvudansvar för de tre temagudstjänsterna  har Gudstjänst och utbildningsrådet (GUR).

Men är du intresserad och vill vara med i en gudstjänstgrupp, eller har idéer till ett tema, kontakta pastor Carin.

Samtalsgruppen Lectio Divina

Här delar vi tankar och funderingar runt bibelns texter och våra egna liv med varandra. Vi läser en kort bibeltext varje gång och funderar över hur den berör oss och talar till oss just nu. Vi använder oss av metoden ”Lectio Divina” och gruppen träffas var tredje vecka, olika veckodagar. För frågor eller anmälan kontakta Emma Carlsson på e-mail: emma.carlsson.83[]gmail.com.

Idé till samtalsgrupp eller något du önskar se?

Har du en idé eller önskan om  grupp du vill se starta upp i kyrkan, hör gärna av dig till pastor Carin Folkesson. Det kan vara samtalsgrupp, Bokcirkel, Gudstjänstgrupp, Studiegrupp kring Frälsarkransen med mera. Du är också givetvis välkommen att själv starta upp en egen samtalsgrupp eller aktivitet.