Johannebergs Equmeniakyrka

Studiecirklar & Samtalsgrupper

Mötet i den lilla gruppen ger oss rum att lära känna varandra och vidga våra vyer. Där får vi lyssna till andras tankar och dela våra egna. I mötet med varandra kan vi utmanas och växa. Välkommen med din anmälan till någon av våra grupper!

 

  • Samtalsgrupp kring boken ”Gud återkomsten” (start tis 9 okt)
  • Fim & Samtal (första gången tis 4 dec)
  • Lectio Divina (rullande)
  • Inbjudan till Gudstjänstgrupp

 

Samtalsgrupp kring boken ”Gud, Återkomsten”

Författaren Joel Halldorf är bland annat docent vid Uppsala universitet med fokus på religion och modernitet. Boken består av tre delar och tar bland annat upp religionens återkomst/nya synlighet och den oro det ger upphov till genom kopplingen religion/våld, om kristendomens politiska bidrag i form av människovärde och mänskliga rättigheter, om slutändan kyrkan och andra religiösa samfund kan ses som ett bidrag till demokrati, och mycket mer

Upplägg om hur vi delar upp boken, och om vilka delar och så vidare kommer så småningom att finnas här.

Är du intresserad? Anmäl dig till pastor Carin pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

Vi träffas följande datum kl 18:30

  • tisdag 9 oktober
  • torsdag 25 oktober
  • tisdag 6 november
  • torsdag 22 november

Recensioner

Expressen
Svenska dagbladet
Dagens Nyheter
Dagen
Sändaren

Film & samtal

Två kvällar i höst har du möjlighet att se film i kyrkan.
Det kommer att finnas fika och efteråt samtalar vi kring filmen.

  • Första gången blir tisdagen 4 december kl 18:00.
  • Andra tillfället annonseras senare.

 

Gudstjänstgrupper och Temagudstjänster

Några söndagar varje år har vi så kallade temagudstjänster. De kan planeras av en intressegrupp i kyrkan som till exempel Internationella gruppen, eller så har vi ett sammanhängde tema över några söndagar. Våren 2016 var temat under tre söndagar i mars -”Nattvard”. Huvudansvar för de tre temagudstjänsterna  har Gudstjänst och utbildningsrådet (GUR).

Men är du intresserad och vill vara med i en gudstjänstgrupp, eller har idéer till ett tema, kontakta pastor Carin.

Samtalsgruppen Lectio Divina

Här delar vi tankar och funderingar runt bibelns texter och våra egna liv med varandra. Vi läser en kort bibeltext varje gång och funderar över hur den berör oss och talar till oss just nu. Vi använder oss av metoden ”Lectio Divina” och gruppen träffas var tredje vecka, olika veckodagar. För frågor eller anmälan kontakta Emma Carlsson på e-mail: emma.carlsson.83[]gmail.com.

Idé till samtalsgrupp eller något du önskar se?

Har du en idé eller önskan om  grupp du vill se starta upp i kyrkan, hör gärna av dig till pastor Carin Folkesson. Det kan vara samtalsgrupp, Bokcirkel, Gudstjänstgrupp, Studiegrupp kring Frälsarkransen med mera. Du är också givetvis välkommen att själv starta upp en egen samtalsgrupp eller aktivitet.

 

Equmeniakyrkan-alt2

ADRESS

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

TELEFON

Till Pastor Carin:0708-36 37 30

EMAIL ADRESSER

pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Copyright 2018 Johannebergs Equmeniakyrka ©  All Rights Reserved